Consument ziet voordeel data delen nog niet. Zoektocht naar goedkoopste autoverzekering wordt wel populairder!

De bereidheid om over stappen naar een andere autoverzekeraar is weliswaar toegenomen onder Nederlandse automobilisten, maar zogeheten ‘slimme autoverzekeringen’ (korting bij goed rijgedrag) zijn daarbij nauwelijks nog in trek. Dat blijkt uit een onderzoek dat advies- en accountantsorganisatie Deloitte liet uitvoeren onder 15.000 inwoners van elf Europese landen. Volgens de ondervraagden weegt het premievoordeel van verzekeringen op basis van telematica nog niet op tegen het privacynadeel. Ben je niet bereid om data te delen, maar wil je wel verzekerd zijn van de goedkoopste autoverzekering? Check het meteen op onze polisvergelijker!

Beperkte belangstelling voor slimme autoverzekering
Nederlanders stappen vaker over naar een andere verzekeraar. Op een schaal van 1 tot 10 scoort Nederland echter – ten opzichte van de andere landen uit het onderzoek – met een 2,8 nog beneden gemiddeld als het gaat om de bereidheid om over te stappen. Het aantal Nederlanders met een slimme autoverzekering – waaronder veilig rijden polissen – was per 31 december 2015 dan ook nog laag, minder dan 20.000 volgens het onderzoek. Wel constateert Deloitte dat na het meetmoment vrijwel alle grote autoverzekeraars alsnog met een dergelijke verzekering op de markt zijn gekomen. Nederlanders zijn wel bovengemiddeld bereid om gegevens te delen met hun verzekeraar. Toch leidt dit niet tot een bovengemiddelde belangstelling voor slimme autoverzekeringen in Nederland.

Intelligente combinaties van kortingen en waardetoevoegende diensten
De adoptiebereidheid van slimme autoverzekeringen is tot dusver relatief laag, stelt Deloitte. De belangrijkste reden is het te beperkte voordeel ten opzichte van het verwachte verlies aan privacy. De helft van de Europese consumenten heeft aangegeven bereid te zijn om data te delen met verzekeraars in ruil voor korting of additionele services, waarbij men met name open staat voor pechhulp, hulp bij diefstal en andere diagnose-gerelateerde services. Nederlandse verzekeraars zullen dus intelligente combinaties van kortingen en waardetoevoegende diensten moeten gaan aanbieden in de strijd om de consument.

Met bovenstaande ontwikkelingen blijft het afwachten hoe de autoverzekering er over pakweg tien jaar uitziet. Een ding staat echter vast: er zullen altijd premieverschillen zijn tussen de verschillende aanbieders van autoverzekeringen. En met de premistijgingen die momenteel aan de orde zijn kunnen deze verschillen behoorlijk fluctueren gedurende de jaren. Wil jij desondanks zeker zijn dat je niet teveel betaalt? Check dan onze site en zoek de voor jou goedkoopste autoverzekering in een handomdraai!